O mnie

O mnie

Jestem specjalistą chirurgii ogólnej. Ponadto od początku 2017r. rozpocząłem szkolenie w zakresie chirurgii onkologicznej.

Studia medyczne ukończyłem na Akademii Medycznej we Wrocławiu w 2007r.

Pracuję na Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu „Latawiec” w Świdnicy na stanowisku Starszego Asystenta.

Pacjentów przyjmuję również w ramach praktyki prywatnej w Świdnicy oraz we Wrocławiu.